16

Nyt studie fra England: det nytter, når arbejdspladsen støtter kvinder i overgangsalderen

En helt ny undersøgelse fra CIPD i England: Menopause in the workplace: Employee experiences in 2023, er netop udkommet. Og der er rigtig mange spændende konklusioner og resultater, som i høj grad også giver værdi for os i Danmark. 

Mere end 2.000 kvinder mellem 40 og 60 år har deltaget i undersøgelsen. En af de helt tydelige konklusioner fra undersøgelsen er, at rigtig mange kvinder – hele 73% - har oplevet symptomer på overgangsalder. Men hvor hedeture som regel bliver fremhævet som symptom på overgangsalder, så er det faktisk det 2. mest udbredte symptom i undersøgelsen. De psykiske symptomer, som humørsvingninger, angst, depression og hukommelsessvigt, er den mest hyppigt oplevede gruppe af symptomer. 67% af de adspurgte i undersøgelsen svarede, at de har oplevet disse symptomer. 

SYMPTOMERNES INDFLYDELSE PÅ ARBEJDET

Der er heller ingen tvivl om, at de oplevede symptomer har en negativ indflydelse på kvindernes arbejde. 67% af de kvinder, der har oplevet symptomer, svarer nemlig, at symptomerne har haft en negativ indflydelse på deres arbejde. 

79% har følt sig dårligere i stand til at koncentrere sig på arbejdet, 68% har følt en øget grad af stress, og 49% har oplevet, at deres symptomer har haft indflydelse på deres tålmodighed over for kolleger, kunder og klienter. 

Over halvdelen af de adspurgte (53%) har måtte melde sig syge fra arbejdet på grund af overgangsaldersymptomer. Mange af dem, der havde meldt sig syge, havde ikke fortalt deres chef om den rigtige årsag til sygefraværet. Årsagerne til, at de ikke var ærlige, var, at de enten ville holde det privat, de var bange for, at andre ville blive bekymret for, om deres arbejdsindsats ville blive forringet, eller at chefen ikke ville være forstående. 

ARBEJDSPLADSENS STØTTE GØR EN FORSKEL  

Der er signifikant forskel på kvindernes symptomer og den effekt, det har på deres arbejde, om de oplever støtte fra deres arbejdsplads eller ej. 84% af de kvinder, som ikke følte sig støttet af deres arbejdsplads svarede, at deres symptomer havde en negativ indflydelse på deres arbejde. Dette var kun tilfældet for 71% af de kvinder, der følte sig støttet af deres arbejdsplads. Omvendt svarede kun 13% af dem, som ikke følte sig støttet, at deres symptomer ingen indflydelse havde på deres arbejde, hvorimod 25% af dem, der følte sig støttet, svarede, at deres symptomer ikke påvirkede deres arbejde. Det samme billede gør sig gældende, når det gælder støtte fra leder og kolleger. Især når det gælder følelsen af stress og pres, gør støtte og forståelse fra arbejdspladsen, leder og kolleger en rigtig stor forskel. 78% af dem, der ikke følte sig støttet, følte sig mere stressede af sine symptomer, imens dette kun gjaldt for 65% af de kvinder, der følte sig støttet og forstået af deres chef. 

HVORNÅR FØLER MAN SIG STØTTET?

I England har de haft fokus på overgangsalder på arbejdspladsen i en årrække. Derfor er der også flere arbejdspladser, der arbejder aktivt med kvinder og overgangsalder. Det er dog stadig en generel sund virksomhedskultur, der er det vigtigste, når det gælder kvinder, der føler sig støttet ifht, hvordan de oplever deres symptomer. 38% svarer, at det er den sunde virksomhedskultur, der gør, at de føler sig støttet på deres arbejdsplads. En del kvinder føler sig støttet, når de arbejder sammen med andre, som står i samme situation.  26% påpeger, at kolleger af samme køn og alder, som har forståelse for hormonelle forandringer og symptomer, gør, at de føler sig støttet. På en 3. plads kommer oplysning og træning af arbejdspladsen. Her svarer 16%, at træning og oplysning er årsagen til, at de føler sig støttet. 

HVAD TILBYDER DE ENGELSKE ARBEJDSPLADSER?

En fjerdedel af de adspurgte kvinder arbejdede et sted, hvor der var en eller anden form for støttetiltag for kvinder med symptomer pga. overgangsalderen. De mest almindelige tiltag er en politik om menopause og et menopause-støttenetværk til ansatte, der har behov for det. Derudover var træning af ledere og kolleger, support gennem sundhedsforsikringer el.lign. samt mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsdag fleksibelt, ofte benyttede støttetiltag. 

Muligheden for fleksible arbejdstider (arbejde hjemme, møde senere, tidligere) samt muligheden for at afholde flere pauser, var de tiltag, som gjorde den største forskel for de adspurgte kvinder. 

MERE END 25% HAR OPLEVET, AT OVERGANGSALDEREN HAR HAFT INDFLYDELSE PÅ DERES KARRIEREMULIGHEDER

De fleste adspurgte kvinder har ikke oplevet, at overgangsalderen har haft nogen betydning for deres karrieremuligheder. Dog har 19% oplevet, at overgangsalderen og de medfølgende symptomer har haft en overvejende negativ indflydelse på deres karrieremuligheder, mens 8% har oplevet, det har haft en meget negativ indflydelse. 

STØTTENDE ARBEJDSPLADSER HJÆLPER

Også hvad karrieremuligheder angår, gør det en rigtig stor forskel for de adspurgte, hvorvidt de føler sig støttet på arbejdspladsen. 44% af de kvinder, der ikke føler sig støttet, har svaret, at menopausen har haft en negativ indflydelse på deres karrieremuligheder, mens det kun er tilfældet for 23% af dem, der føler sig støttet. 

Når det gælder om, hvorvidt man bliver på sin arbejdsplads eller vælger at forlade den, gør en støttende arbejdsplads også en rigtig stor forskel. 32% af de kvinder, der ikke føler sig støttet på deres arbejdsplads, har overvejet at forlade den, og 14% har forladt den. Dette gør sig kun gældende for hhv. 14% og 3% af de kvinder, der føler sig støttet på arbejdet. 

Læs studiet her

Hvordan kan I støtte?

Vil I også blive bedre til at støtte jeres kvindelige medarbejdere, men ved ikke helt hvordan I griber det an? Vi har erfaring med at hjælpe både virksomheder og fagforeninger - kontakt os, hvis vi også skal hjælpe jer.

xr:d:DAGAI5ezbSg:56,j:6967492539503248034,t:24040512