Undersøgelse af hormonelle gener og arbejdsliv

Engelske undersøgelser viser, at mange kvinder døjer med så kraftige gener i overgangsalderen at det betyder mere sygefravær, mindre ambitioner og at nogle helt må forlade arbejdsmarkedet.

Gener i overgangsalderen har konsekvenser for kvinders arbejdsliv

Hormonelle forandringer og overgangsalder er vel en privatsag eller allerhøjest noget, man deler med sine nærmeste? Det kan vel ikke være relevant for andre – og specielt ikke for arbejdspladsen – at en kvinde er på vej i overgangsalderen? Sådan tænker man i Danmark – og sådan tænkte man også i England for 10 år siden. For hvorfor kommer det andre ved, at mine hormoner ændrer sig og jeg begynder at opleve symptomer på overgangsalderen?

England undersøger overgangsalder

I England begyndte de at undersøge sammenhængen imellem kvinders symptomer og generelle velbefindende i forbindelse med overgangsalderen og deres sygdomsfravær, nedskalering af timer på arbejdet og til tider helt endda helt at trække sig tilbage fra arbejdslivet – og de fandt, at der faktisk var en rigtig stor sammenhæng.

En undersøgelse fra 2019 udført af Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) viste, at der var tale om et større problem. Her svarede hele tre ud af fem kvinder i overgangsalderen – sædvanligvis i alderen mellem 45 og 55 – at de var negativt påvirket af overgangsalderen på arbejdet.

Næsten to tredjedele (65%) sagde, at de var dårligere i stand til at koncentrere sig, og mere end halvdelen (58 %) sagde, at de oplevede mere stress. Mange (52%) sagde, at de følte sig mindre tålmodige med klienter og kolleger og næsten en tredjedel af de adspurgte (30%) sagde, at de endda havde taget sygeorlov på grund af deres symptomer. Det var altså ikke en ubetydelig mængde af kvinder mellem 45 og 55, der var påvirket af symptomer på overgangsalderen. Det var faktisk uhyggeligt mange!

1 ud af 3 kan ikke gå på arbejde

Men det er ikke kun manglende trivsel og selve kvaliteten af arbejdet, der blevet påvirket af kvindernes hormonelle forandringer. CIPD undersøgelsen viste også, at en tredjedel af de adspurgte kvinder, ikke har været i stand til at gå på arbejde på grund af deres symptomer. 31% af respondenterne i undersøgelsen fortalte, at de tog fri fra arbejde på grund af symptomer.

Forskning i England viser også, at kvinder, der rapporterede mindst ét ​​problematisk symptom i en alder af 50 var 43% mere tilbøjelige til at have forladt deres arbejde i en alder af 55 og 23% mere tilbøjelige til at have nedsat deres arbejdstid. Det er derfor ikke kun selve kvaliteten af arbejdet, der er påvirket af kvindernes symptomer - men sygefravær og konsekvensen at måtte trække sig helt tilbage fra arbejdsmarkedet, ser ud til at have en sammenhæng.

Lad os tale om hormoner på arbejdspladsen

Så hvad kan vi bruge det til? Det fortæller os i hvert fald, at selvom vi accepterer, at overgangsalderen er en uundgåelig og naturlig del af at blive ældre, så kan vi godt blive enige om, at kvinder, der føler sig tvunget til at opgive arbejdet på toppen af ​​deres karriere, hverken er uundgåelig eller normalt? Vi bliver – ligesom man gør i England – nødt til at tale åbent om, at vi mangler viden omkring det danske arbejdsmarked og hvilken betydning det har, at kvinder oplever symptomer. Vi bliver nødt til at diskutere, hvad der er behov for, så kvinder kan komme gennem overgangsalderen uden at det går udover deres karriere, virksomhedens eller samfundets økonomi.

Vi bliver nødt til at indse, at kvinder i overgangsalderen på arbejdspladser ikke skal være en privatsag. Det bør være et anliggende for HR, for lederne og for direktionen som helhed. Det er simpelthen for dyrt for vores samfund, hvis vi ikke begynder at fokusere på de hormonelle problemer, der i særdeleshed rammer kvinder. Både for den enkelte kvinde, men også for virksomhederne og for samfundet som helhed.

Læs mere om studier fra England i kvinders overgangsalder og arbejdsmarkedet

Myter om overgangsalderen står i vejen

Overgangsalderen er en naturlig forandring, som man bare på acceptere. Alle opelver overgangsalderen ens. Overgangsalderen er en privatsag. Det er myter der står i vejen for at kvinder kan komme gennem 10 år af deres liv uden måtte sygemeldes eller forlade arbejdsmarkedet.

Myter om overgangsalder