Arbejdspladsens rolle

Hjælp dine medarbejdere

netværk

Det er ikke nødvendigt at sætte en masse over styr når man sætter overgangsalder på dagsordenen på arbejdspladsen. Oplysning og psykologisk tryghed er nøglebegreber - og så har I sikkert mange af løsningerne allerede, som bare skal i spil i en ny sammenhæng. Vi har samlet 5 råd til at få sat overgangsalder på dagsordenen som arbejdsplads.

1

Informer bredt

Start med at skabe grundlaget for en dialog. Informer via medarbejdermedier, inviter til webinar eller foredrag om overgangsalder for hele virksomheden for at øge viden om området og skabe en fælles forståelse og et fælles sprog om emnet. Læs om vores foredrag og webinarer målrettet alle medarbejdere her

2

Undersøg hvad I allerede har af muligheder

Udarbejd retningslinjer og evt. en menopausepolitik. Det er vigtigt, at ledere og HR ved, hvad de har af muligheder for fx fleksible arbejdstider, omfordeling af ansvarsområder mv., når en medarbejder bliver ramt af gener. Vi hjælper gerne med rådgivning, hvis I har brug for det.

3

Skab trygge rammer

Skab trygge rammer for dialog fx i form af medarbejdergrupper, netværk eller træn en trivselskonsulent, som kvinderne kan tale med. Arbejd også generelt med at klæde jeres ledere på til at skabe tryghed og tillid mellem dem og medarbejderne, så det bliver lettere for dem at tage dialogen.

4

Vær ikke for direkte

Det er ikke alle, der har lyst til at tale om deres hormonelle gener - og man er heller ikke forpligtet til det som medarbejder. Vær derfor varsom som leder, med at spørge for direkte. Det kan derfor blot være åbne spørgsmål som "er du ok", der kan invitere til dialog. Du skal dog være klar til at tage dialogen, hvis din medarbejder nævner hormoner og overgangsalder. Som leder handler det rigtig meget om at skabe tillid og tryghed mellem dig og dine medarbejdere - især når det gælder følsomme emner.

5

Vid hvor langt du skal gå

Diagnosticer aldrig selv som arbejdsgiver, så sørg for at lederne kender grænserne i en samtale om overgangsalder. Det er en balancegang mellem dialog, der handler om arbejdslivet, og hvornår du skal henvise kvinden videre.

Psykologisk tryghed

Hormonelle gener skal ikke behandles meget anderledes end mange andre af livets kriser og svære udfordringer. Derfor er psykologisk tryghed og tillid også helt grundlæggende for, at man kan arbejde med dette sårbare emne, ligesom det er for mange andre sårbare emner mellem leder og medarbejder.

Dog er det vigtigt, at både kvinder, ledere og HR kan genkende symptomer på perimenopause og føler sig i stand til at tale om det. Åbenhed og imødekommenhed tager toppen af stressfaktoren, og det hjælper kvinder et godt stykke ad vejen.

Erkend jeres ansvar som arbejdsplads

Menopause og gener rammer måske den enkelte kvinde, men på linje med stress, så bliver symptomerne værre, hvis man ikke oplever at være på en støttende arbejdsplads. Påtag jer derfor jeres del af ansvaret for, at jeres kvindelige medarbejdere trives – også når de rammes af gener pga. hormoner. Blot ved at anerkende jeres ansvar, vil I have taget første skridt på vej mod mindre sygefravær og bedre trivsel.

Lad kvinder samles og finde løsninger

Uanset om arbejdspladsen består af mange- eller få kvinder, så er et trygt rum, hvor man kan tale om overgangsalder et vigtigt element. Det legitimerer åbenhed, og så åbner det for løsningsforslag til gavn for alle kvinder. Det kan være medarbejdergrupper, der samles på arbejdspladsens initiativ eller ved hjælp af udefrakommende konsulenter. Samtalerne bør ikke kun handle om, hvad man selv kan gøre som kvinde for at lindre sine gener, men også om, hvordan man kan skabe rammer på arbejdspladsen for alle kvinder i samme situation, som gør vejen til at genskabe en balance mere tålelig. Med gode rammer behøver generne nemlig ikke ende med en sygemelding.

Har man få kvinder i virksomheden, så er det især vigtigt, at kvinderne får mulighed for at samles. Nogle virksomheder har medarbejderdrevne netværk med diversitet som omdrejningspunkt, hvor emnet overgangsalder indgår. Andre opretter særskilte netværk henvendt til kvinder, som ønsker at tale om overgangsalder i et fortroligt rum. Internationale virksomheder danner online netværksgrupper på tværs af landegrænser med information om overgangsalder og arbejdsliv - som har været udgangspunkt for at danne lokale netværk.

Udpeg en tillidsperson/ambassadør

I England anbefaler man en såkaldt “menopause ambassadør”, altså en rollemodel som andre kvinder kan spejle sig i. At tale om hormonelle gener kan betragtes som enormt sårbart, fordi kvinden skal udstille en sårbarhed, som hun ikke nødvendigvis selv forstår og bliver forskrækket over. Mange kvinder befinder sig i et limbo i flere år, før de finder ud af, at generne skyldes hormonelle forandringer. En rollemodel gør det legitimt at tale åbent om det, samtidig med at hun oplyser om symptomer og oplevelser, som andre kvinder kan spejle sig i.