sm4

Foredrag og webinar

Overgangsalder rammer også arbejdslivet

Hormonelle forandringer er ikke et kvindeproblem. Hormonelle forandringer er et arbejdsmarkedsproblem. Og årligt koster det virksomheder virkelig mange penge ikke at kunne håndtere menneskelige forandringer som disse, det viser engelske undersøgelser.

Men som arbejdsplads kan man skabe rammerne og et arbejdsmiljø, hvor der er plads til, at medarbejderne trives i alle livets faser.

Men det kræver at arbejdspladsen lever op til sit ansvar - at skabe de rette rammer og dialogen og åbenheden omkring de problemer, der måtte være omkring hormonelle forandringer. Et foredrag eller webinar er et godt sted at starte.

Målgruppe

Dette foredrag er for alle – både kvinder og mænd, ledere og medarbejdere. Hormonelle forandringer hos kvinder i forbindelse med overgangsalderen har konsekvenser for både kvinden selv og hendes omgivelser. Rammerne og arbejdsforholdene har stor betydning for, hvordan symptomerne opleves og hvor vidtrækkende konsekvenser de har. Derfor er viden om symptomer og om handlemuligheder som kollega, leder og arbejdsplads relevant for alle.

Indhold

I dette foredrag bliver du klogere på, hvad hormonelle forandringer i forbindelse med overgangsalderen indebærer, hvad de kan have af konsekvenser for kvinden og for arbejdspladsen, og hvordan man bedst skaber rammerne på arbejdspladsen til at rumme medarbejderne – særligt i denne livsfase.

Du vil blive klogere på:

  • Hvilke symptomer kan være tegn på hormonel ubalance, og hvornår indtræder de?
  • Hvilke konsekvenser har det for arbejdspladsen og for kvindens arbejdsliv, når kvinder kan være nødt til at sygemelde sig eller drosle ned på ambitionerne?
  • Hvad kan kvinden selv gøre, og hvad kan arbejdspladsen gøre

I foredraget tager vi udgangspunkt i udenlandske undersøgelser om emnet - og supplerer med vores egen pilotundersøgelse fra 2023, som giver en dansk vinkel.

Foredraget varer 60 minutter og kan også afholdes i form af et webinar.

Første skridt på vejen

Et foredrag er et rigtig godt første skridt på vejen for at skabe opmærksomhed og støtte på jeres arbejdsplads. Vi ved fra engelske undersøgelser, at hvis man som virksomhed hjælper og støtter kvinder med gener, så mindsker det graden af symptomer, antallet af sygedage og stressramte, det øger trivslen og motivationen, og det gør endda, at kvinderne igen tør at udvikle sig på jobbet og ikke vælger at skalere ned eller helt holde op med at arbejde.

Har du brug for andet?

Vores viden om hormoner og arbejdsliv er omfattende, og har du brug for, at vi skræddersyer et foredrag kun til dit event, er dette også en mulighed. Kontakt os for at høre mere.

Vi tilbyder også workshops

Vi har udviklet en workshop primært for kvinder, der er ramt af hormonelle forandringer, og hvor deres arbejdsliv er påvirket. Er du leder eller ansat i en HR-afdeling, eller har du med kvinder i målgruppen at gøre, så kan workshoppen også være relevant for dig.

xr:d:DAGB0jzBoj0:4,j:8007824353721722857,t:24040810