Menopausen har indflydelse på arbejdslivet

Et helt nyt stort internationalt studie viser, at perimenopausen og menopausen har en betydning for mange kvinders arbejdsevne og karrieremuligheder.

Ny international undersøgelse: overgangsalder har indflydelse på arbejdslivet

8000 kvinder globalt har deltaget og konklusionerne er meget interessante.

Undersøgelsen er lavet af konsulenthuset Corn Ferry i samarbejde med det digitale sundhedshus Vira Health. Alle kvinder i undersøgelsen er i peri- eller menopausen eller har været, på samme tid som de også har været aktive på arbejdsmarkedet.

Kvinders opfattelse af menopausen

I undersøgelsen blev kvinderne spurgt til deres opfattelse af perimenopausen/menopausen. Her svarede 9% at de var optimistiske, 38% af de var accepterende omkring det, 23% at de var neutrale, 17% at de var bekymrede og 7% at de decideret frygtede det.

Symptomers indflydelse på hverdagen

Kvinderne blev også spurgt indtil graden af deres symptomer. Her svarede 12% at de ingen symptomer havde, 38% at de havde symptomer, men at de ingen indflydelse havde på deres dagligdag. 37% havde symptomer, som af og til afbrød deres hverdag – mens 10% svarede, at deres symptomer konsekvent afbrød deres hverdag.

Hvilke symptomer har indflydelse på arbejdsindsats

Det symptom, som flest oplevede havde en negativ indflydelse på deres arbejdsindsats, var søvnbesvær (61%). Derefter kom energimangel og træthed, vægtøgning og muskel og ledsmerter. Andre rapporterede symptomer var irritabilitet (54%), ængstelighed (50%), svedeture (50%) og tristhed (51%).

Støtte

Kvinder føler sig generelt ikke støttet nok i forhold til de behov, de har, når de oplever gener i forbindelse med menopausen. Mindre end 40% føler, at den støtte de får, møder deres behov. Kun 26% rapporterede, at de modtog støtte fra formelle programmer eller politikker på området.

Taler med andre

70% af de adspurgte taler med deres kollegaer om menopausen på deres arbejde. Men kun 27% har talt med deres chef, og 37% har talt med HR om det.

Hvad betyder støtten

Det, at føle sig støttet på arbejdspladsen, hænger sammen med, om kvinderne føler sig optimistiske eller pessimistiske omkring menopausen. Således er 38% af dem, der har formelle initiativer på arbejdspladsen, optimistiske omkring menopausen, mens 18% frygter den. Ligeledes er der 39% optimistiske kvinder blandt dem, der taler med deres chef, mens der kun er 24% pessimister.

Både en positiv og negativ betydning

Menopausen har ikke kun negativ betydning for kvinder, der er også en del positive aspekter ved den. På den negative side påpeger 35%, at deres symptomer påvirker deres stressniveau. 32% at det påvirker deres koncentration, og 30% at det påvirker deres tålmodighed. Dog er der ligeledes 24%, der påpeger, at deres symptomer har påvirket deres opmærksomhed på egne behov, 15% er blevet mere engagerede i deres arbejde og ligeledes 15% har oplevet en større grad af autonomi.

Karrieremæssige ambitioner

Der er også stor forskel på de optimistiske og de pessimistiske kvinder i forhold til deres menopause, når det kommer til deres karrieremæssige ambitioner. Således svarer 40% af de optimistiske, at det er vigtigt at være bedst inden for ens område, mens det kun gør sig gældende for 33% af de pessimistiske. Samme mønster gør sig gældende for vigtigheden af at blive leder på senior-niveau. Her svarer 35% af de optimistiske, at det er vigtigt for dem, mens det kun gør sig gældende for 23% af de pessimistiske.

Indflydelse på karrieren

Har menopause-symptomer indflydelse på kvindernes karriere? For 18% af de adspurgte, har symptomerne haft en negativ indflydelse på deres lønstigning, for 15% har det haft en negativ indflydelse for deres ledelsesrolle og for 13% har det haft en negativ indflydelse på deres bonus.

En overraskende krølle på resultaterne er måske, at der er en generel tendens til, at jo højere oppe kvinderne er i hierarkiet, desto større er den negative indflydelse. Således har symptomer en negativ indflydelse for 27% af kvinderne, der er senior executive i forhold til deres mulighed for at blive valgt til et nyt job, mens det kun gør sig gældende for fx 9% af de kvinder, der er freelancere eller almindeligt ansatte.

Sygefravær

Langt fra alle kvinder oplever at måtte melde sig syge pga. symptomer. Faktisk har halvdelen aldrig måtte melde sig syge. Den anden halvdel fordeler sig dog således på, at de har måtte melde sig syge enten gennemsnitligt 1-4 dage på en måned (28%), en uge på en måned (12%) eller mere end en uge på en måned (7%).

Hvorvidt man har måtte helt forlade en arbejdsplads på grund af symptomer, svarer 72% nej til. 15% svarer nej – men at de har overvejet det, mens 13% faktisk har oplevet, at de har måtte forlade en arbejdsplads på grund af symptomer.

Igen ses der en forskel på, hvilket niveau kvinderne har af stillinger. Fx er der 28% af de kvinder, der er senior executives, og 31% af de kvinder der er senior leaders, der har måtte tage 1 uge eller mere sygefravær på grund af symptomer, mens dette kun gør sig gældende for 13% af frontline workers og almindelige medarbejdere. Blandt dem, der har måtte forlade en arbejdsplads, ses ligeledes en overvægt af senior executives. 28% af dem har måtte forlade en arbejdsplads på grund af symptomer, mens det kun gør sige gældende for f.eks. 7% af frontline workers og 9% af almindelige medarbejdere.

Læs studiet her

Myter om overgangsalderen står i vejen

Overgangsalderen er en naturlig forandring, som man bare på acceptere. Alle opelver overgangsalderen ens. Overgangsalderen er en privatsag. Det er myter der står i vejen for at kvinder kan komme gennem 10 år af deres liv uden måtte sygemeldes eller forlade arbejdsmarkedet.

Myter om overgangsalder