Vores undersøgelse: hormonelle gener og arbejdsliv

Vi har lavet en pilotundersøgelse, hvor vi har spurgt 320 danske kvinder over 40 hvordan symptomer, som er typiske for hormonelle forandringer før, under og efter overgangsalderen, har påvirket deres arbejdsliv.

Se resultaterne her.

Vores undersøgelse

I foråret 2023 foretog vi en onlineundersøgelse blandt kvinder over 40 år. 320 kvinder gav os deres svar. Dette er et kort summary af konklusionerne.

ALLE OPLEVER GENER

Ud af 320 adspurgte kvinder oplevede mere end hver tredje gener såsom søvnproblemer og hukommelsesbesvær flere gange om ugen.

Over halvdelen af respondenterne oplever stress, humørsvingninger, søvnproblemer og manglende motivation flere gange om måneden.

Næsten halvdelen af kvinderne oplever smerter i muskler eller led flere gange om ugen. Migræne/stærk hovedpine opleves af mere end 28% flere gange om måneden!

GENER FØRER TIL SYGEFRAVÆR

Arbejdspladsen påvirkes også, når kvinderne må melde sig syge på grund af gener ved hormonelle forandringer. Mere end 25% af respondenterne har oplevet, at de en gang imellem eller tit har måtte melde sig syge fra arbejdet pga. symptomer. Yderligere 22% oplever sjældent at måtte melde sig syg. Godt halvdelen har aldrig oplevet at måtte melde sig syge på grund af gener ved overgangsalderen!

KVINDER TØR IKKE VÆRE ÆRLIGE

Selvom så mange af respondenterne oplever gener og må melde sig syge, så tør de ikke være ærlige om årsagen til deres sygefravær.

Således har 27% aldrig fortalt om årsagen til sygefraværet, mens 29% kun har fortalt den rigtige årsag nogle gange.

ÆNDRINGER I ARBEJDSLIVET

Mange af de adspurgte har allerede foretaget ændringer i deres arbejdsliv de seneste år. Således svarer mere end 25%, at de har foretaget større ændringer de seneste år. Derudover overvejer mange, 16%, også at foretage ændringer indenfor de næste år. Men mens kun 9% overvejer at arbejde mere, så overvejer 38% at arbejde mindre i den nærmeste fremtid. Måske dette også hænger sammen med, at næsten halvdelen af respondenterne har et lavere professionelt ambitionsniveau nu end for 10 år siden, mens det kun er 22%, der har et højere ambitionsniveau.

KVINDER TALER MED DERES VENNER OG KOLLEGER

Langt de fleste i vores undersøgelse taler med deres venner om overgangsalderen. Men lidt overraskende så er kollegaerne på en delt 2. plads sammen med familien. Således taler næsten halvdelen af vores respondenter med deres kollegaer om overgangsalderen.

CHEFEN TALER MAN IKKE MED

Billedet er dog helt anderledes, når det handler om ens chef. Her er det kun 10%, der svarer, at de taler helt åbent med deres chef om hormonelle forandringer.

DER ER INGEN HJÆLP AT HENTE

Ingen af vores respondenter har tilbud via arbejdet, der er målrettet kvinder med hormonelle forandringer. 12% har andre tilbud, de kan benytte sig af. Men hele 63% siger, at de slet ikke har noget tilbud, der kan hjælpe dem.

Kontakt os hvis du ønsker at få tilsendt hele rapporten

Myter om overgangsalderen står i vejen

Overgangsalderen er en naturlig forandring, som man bare på acceptere. Alle opelver overgangsalderen ens. Overgangsalderen er en privatsag. Det er myter der står i vejen for at kvinder kan komme gennem 10 år af deres liv uden måtte sygemeldes eller forlade arbejdsmarkedet.

Myter om overgangsalder