sm12

Workshop

Vi har udviklet en workshop primært for kvinder, der er ramt af hormonelle forandringer, og hvor deres arbejdsliv er påvirket. Bliv klogere på hormoner, hvad det betyder for dit liv og dit arbejdsliv, og hvad du selv kan gøre for at få mere overskud.

Vil du tale om hormoner på dit arbejde?

Fortæller du altid din chef årsagen, hvis du bliver nødt til at melde dig syg pga. hormonelle gener som fx migræne, udkørthed, mangel på søvn eller smerter? Hvis nej, så er du ikke alene. Og det er faktisk et problem.

Sygefravær er den mest oplagte og direkte konsekvens af kvinders hormonelle gener. Det viser en engelsk undersøgelse, hvor 54% af de adspurgte kvinder, på et tidspunkt måtte melde sig syge pga. symptomer. (Kilde: Menopause in the workplace, CIPD, 2019)

Men det er ikke noget, vi taler om. Mange kvinder melder sig syge og lider i stilhed – uden at fortælle den egentlige årsag til deres chef. I England, hvor man har beskæftiget sig med overgangsalder på arbejdspladsen i 10 år, havde 50% af kvinderne ikke fortalt deres chef den rigtige årsag til sygefraværet (Kilde: Menopause in the workplace, CIPD, 2023). En pilotundersøgelse foretaget af Hormoner på Arbejde ApS viste, at tallet var ligeså højt blandt danske kvinder.

Og det er meget forståeligt, at det er et sårbart og privat emne at tage op med sin arbejdsgiver - og man er faktisk heller ikke forpligtet til at give årsagen til sygefravær. Men dialogen er afgørende for, at kvinder kan komme gennem denne livsfase, uden at det påvirker arbejdslivet i høj grad.

Arbejdspladser bør have retningslinjer, der gælder for alle - og ikke kun den enkelte kvinde. Som kvinde bør man ikke risikere at blive stemplet eller dømt ude, hvis man taler åbent om sine hormonelle gener på arbejdspladsen.

Derfor skal vi bryde tabuet kollektivt. Vi skal starte med oplysning og viden - først derefter kan vi finde løsningerne.

På denne workshop får du viden om hormonelle forandringer i forbindelse med årene op til overgangsalderen (perimenopausen), samt hvilke konsekvenser det kan have for dit liv og dit arbejdsliv. Du bliver desuden præsenteret for en vifte af muligheder for, hvad du kan gøre for at komme i balance igen.

På workshoppen går vi skridtet videre og kommer med oplæg til, hvordan man som kvinde kan være med til at ændre kulturen på sin arbejdsplads, så den bliver mere rummelig overfor de gener, vi oplever, når vi har hormonelle gener ifm. overgangsalderen. Vi diskuterer, hvordan denne viden og nye tiltag kan implementeres i dit arbejdes nuværende rammer.

Vi ved nemlig, at hvis arbejdspladsen skaber rummelighed og plads til os – også når vi er plaget af hormonelle udfordringer – så giver det færre sygedage, højere motivation og trivsel og i sidste ende en bedre bundlinje.

Du vil blive klogere på:

  • Hvilke symptomer kan være tegn på hormonel ubalance og hvornår indtræder de?
  • Hvilke konsekvenser har det for arbejdspladsen og for kvindens arbejdsliv, når kvinder kan være nødt til at sygemelde sig eller drosle ned på ambitionerne?
  • Hvad kan kvinden selv gøre, og hvad kan arbejdspladsen gøre?
  • Hvordan implementerer vi et emne, der er så privat og følsomt, i en arbejdsmæssig sammenhæng. Og hvordan kan det gøres på din arbejdsplads og i dit arbejdsliv

Workshoppen er en blanding af oplæg fra Hormoner på arbejde ApS og øvelser, som relaterer din nye viden om hormoner og overgangsalder med dit arbejdsliv. Du vil efter workshoppen få håndgribelige værktøjer med hjem, som du kan implementere med det samme på din arbejdsplads.

Målgruppe

Denne workshop er primært for kvinder, der er ramt af hormonelle forandringer, og hvor deres arbejdsliv er påvirket.

Har du brug for noget andet?

Vores viden om hormoner og arbejdsliv er stor, så har du andre behov end ovenstående, så kontakt os endelig så vi kan tale om mulighederne for netop dig: kontakt os

vi tilbyder også foredrag

Vi tilbyder foredrag, webinarer og info-møder for jeres medarbejdere eller medlemmer om, hvilke konsekvenser hormonelle forandringer kan have for kvinders arbejdsliv og arbejdsplads.

xr:d:DAGAI5ezbSg:56,j:6967492539503248034,t:24040512