sm3

undersøgelser

Har du også undret dig over, at nogle af dine mest kompetente, engagerede og motiverede kvindelige medarbejdere mellem 40 og 55 indimellem virker ved siden af sig selv, har flere sygedage end andre grupper, takker nej til nye udfordringer eller måske ligefrem beder om at gå på nedsat tid?

Er jeres arbejdsplads ramt af hormoner?

I Trygfondens rapport fra 2022, viser  gruppen af kvinder i alderen 30-49 år sig som udsat på mange parametre. Her er der mange med dårligt helbred, som ikke kan følge med fagligt, og mange, der gerne vil arbejde mindre. Desuden er der færrest, der er rigtigt tilfredse med deres job. Og det er et kæmpe tab. For det danske arbejdsmarked men især for den enkelte organisation, som lider under det enorme videnstab, der er forankret hos en erfaren medarbejdergruppe.

Virksomheder kan bl.a. opleve:

  • Højere medarbejderomsætning
  • Braindrain
  • Høje sygefraværsprocenter
  • Lavere medarbejdertrivsel
  • Tabt produktionsindtjening
  • Manglende diversitet i ledelseslagene

Derfor har vi udviklet et helt særligt set-up, hvor vi går i dybden med, hvilke problemer, der gør sig gældende på din arbejdsplads. Hvad er det for udfordringer, kvinder i denne aldersgruppe oplever? Og hvor mange af deres problemer skyldes hormonelle forandringer?

Vi holder kvindernes udfordringer op imod, hvad I har af eksisterende muligheder for at imødekomme deres behov, og så undersøger vi desuden, hvilke nye løsninger, der er brug for.

Hvis I har brug for det, kan vi også lave et testforløb, hvor vi skræddersyer en testperiode, hvor vi tester forskellige løsningerne af på arbejdspladsen, for at finde ud af, præcis hvilke løsninger, der har den bedste effekt hos netop jeres medarbejdere.

I Hormoner på Arbejde er vi eksperter i, hvad hormonelle forandringer egentlig er, hvad de kan have af konsekvenser for kvinder og for arbejdspladsen, og hvordan du bedst designer din virksomhed til at rumme dine dygtige medarbejdere – særligt i denne livsfase.

Vi hjælper arbejdspladser med at skabe de bedste og mest rummelige forhold for de medarbejdere, som er særligt påvirkede af overgangsalderen.

Og vi gør det ikke kun, for at du kan leve op til dit ansvar for diversitet, rummelighed og ligestilling; vi gør det, fordi det er god forretning at skabe gode vilkår for sine medarbejdere.

Vi tilbyder også foredrag

Vi tilbyder foredrag, webinarer og info-møder for jeres medarbejdere eller medlemmer om, hvilke konsekvenser hormonelle forandringer kan have for kvinders arbejdsliv og arbejdsplads.

xr:d:DAGAI5ezbSg:56,j:6967492539503248034,t:24040512